IKT-tjenester i det offentlige er i snitt mer tilgjengelige enn IKT-løsninger i privat sektor.

Sektor Privat sektor Offentlig sektor
49 54

 

 

Kilde: DIFI