Mer enn 90 prosent av norske virksomheter interagerer med offentlige myndigheter elektronisk.

År Antall i prosent
2009 80.97
2010 75.45
2011 90.42
2012 93.40
2013 94.18

Med eforvaltning menes her bruk av internett for interaksjon mellom offentlige myndigheter, som f. eks. å hente informasjon fra  hjemmesider, sende inn skjemaer, følge administrative prosedyrer eller levere anbud elektronisk.

I 2013 var tilsvarende tall for EU 87.8 prosent

Kilde: EU Digital Agenda Scoreboard