IKT-løsninger i primærnæringene, industri og bygg/anlegg er best med hensyn til universell utforming. Løsninger innen bank og finans er minst tilgjengelige.

Sektor Andelen oppnådde poeng
Bank, finans m.m. 45
Media, informasjon m.m. 46
Transport, overnatting, servering 48
Varehandel 50
Primærnæringene, industri, bygg/anlegg m.m. 52

IKT-tjenester i det offentlige er i snitt mer tilgjengelige enn IKT-løsninger i privat sektor.

Sektor Privat sektor Offentlig sektor
49 54

I 2012 hadde 89,8 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år konsumert nyheter i aviser/blader på nett i løpet av de siste tre månedene.

År Prosent
2003 53.6
2004 56.2
2005 59.9
2006 64.9
2008 73.1
2009 76.2
2010 78
2011 79.2
2012 85
2013 86.9
2014 88.7

I 2014 hadde 86,8 prosent av husholdningene med lavest inntekt tilgang til Internett. Det er en økning fra 38 prosent i 2005.

År Prosent
2005 38.1
2006 46
2007 60.9
2008 70.2
2009 70.1
2010 80.4
2011 83.6
2012 84.4
2013 89.6
2014 86.8

I 2014 hadde 2,69 prosent av befolkningen aldri brukt Internett. I 2005 var andelen 15 prosent.

År Prosent
2005 15
2006 16.6
2007 10.0
2008 7.83
2009 6.41
2010 5.23
2011 4.63
2012 3.84
2013 3.14
2014 2.69