I 2015 handlet 32, prosent av de som hadde brukt Internett i løpet av siste år varer eller tjenester via nett fra land i EU.

År Prosent
2008 22.5
2009 27.9
2010 31
2011 32.1
2012 31.3
2013 27.8
2014 33.8
2015 32.4

ID-porten tilbyr virksomheter tilgang til kjente løsninger for brukerne, og dermed slipper du å forholde deg til flere passord og brukernavn, og virksomhetene slipper å administrere egne innloggingsløsninger.

År MinID BankID Buypass Commfides
2010 19864439 0 2174 0
2011 16308428 0 228470 1513
2012 25936566 269570 1746707 9098
2013 27786228 9516171 2707202 16580
2014 31669713 18053690 2777291 22206
2015 13470190 10897051 1094552 10367

Bruken av de forskjellige innloggingsløsningene i ID-porten varierer gjennom året.

Måned MinID BankID Buypass Commfides
Januar 2605941 1252161 294414 2298
Februar 2377074 1013376 214224 1703
Mars 3637775 2171437 302027 2263
April 3173278 1960986 260999 2110
Mai 2242342 1247305 276135 2465
Juni 3222034 2035818 279537 2435
Juli 2933621 1263020 151312 954
August 3044990 1440612 201086 1689
September 2153966 1280780 200515 1667
Oktober 2369884 1527424 226455 1719
November 1833293 1205934 179331 1393
Desember 2075515 1654837 191256 1510

Cirka 30 prosent av bedrifter med minst ti ansatte bruker nettskytjenester. Tjenestene brukes i hovedsak til e-post og lagring av filer.

År Andel som bruker nettsky
2014 29

Over halvparten av bedrifter med minst ti ansatte (finanssektoren unntatt) brukte sosiale medier i 2014.

År Prosent
2013 46
2014 52.7

I 2014 ble det utført nær 38 millioner transaksjoner med kredittkort i forbindelse med netthandel i Norge.

År Antall transaksjoner i millioner
2009 21.3
2010 24.5
2011 27.8
2012 31.9
2013 33.8

37 prosent av norske bedrifter efakturaer sendte eller mottok efakturaer egnet for automatisk behandling.

År Prosent
2007 29.1
2008 31.1
2009 31.4
2010 47.2
2011 32.2
2013 37