ID-porten tilbyr virksomheter tilgang til kjente løsninger for brukerne, og dermed slipper du å forholde deg til flere passord og brukernavn, og virksomhetene slipper å administrere egne innloggingsløsninger.

År MinID BankID Buypass Commfides
2010 19864439 0 2174 0
2011 16308428 0 228470 1513
2012 25936566 269570 1746707 9098
2013 27786228 9516171 2707202 16580
2014 31669713 18053690 2777291 22206
2015 13470190 10897051 1094552 10367

Bruken av de forskjellige innloggingsløsningene i ID-porten varierer gjennom året.

Måned MinID BankID Buypass Commfides
Januar 2605941 1252161 294414 2298
Februar 2377074 1013376 214224 1703
Mars 3637775 2171437 302027 2263
April 3173278 1960986 260999 2110
Mai 2242342 1247305 276135 2465
Juni 3222034 2035818 279537 2435
Juli 2933621 1263020 151312 954
August 3044990 1440612 201086 1689
September 2153966 1280780 200515 1667
Oktober 2369884 1527424 226455 1719
November 1833293 1205934 179331 1393
Desember 2075515 1654837 191256 1510

I 2011 var 27 prosent av statlige virksomheter utsatt for forsøk på identitetstyveri (phishing). I 2012 var andelen under 11 prosent.

2008 Sammenbrudd i forbindelsen til internett eller andre eksterne nettverk Virusangrep, ormer e.l. som resulterte i tap av data eller arbeidstid Angrep av typen 'denial of service' Uautorisert tilgang til systemer eller data Datatap pga manglende backup IT-misbruk av økonomisk karakter Forsøk på identitetstyveri (phishing)
2012 41.5 19.7 10.9 9.6 8.3 0.4 10.9
2013 12.7 9.3 10.2 12.3 7.6 3.4 18.6
2014 12.8 8.1 13.2 12.4 6.4 2.1 25.2
2015 13.1 4.7 16.1 14 5.9 2.5 27.5

Næringslivet innfører stadig nye tiltak for å øke informasjonssikkerheten.

Årstall Retningslinjer for sikker drift av IT- infrastruktur Planer for håndtering av de viktigste informasjonssikkerhetshendelser Krav til gjennomføring av systematiske øvelser knyttet til IT-beredskap Oversikt over alle personopplysninger som behandles i virksomheten Oversikt og kontroll på brukeridentiteter med tilgang til virksomhetens system Rutiner for håndtering av personopplysninger Retningslinjer for håndtering av avvik Sikkerhetsinstruks for brukere, leder og sikkerhetsansvarlig Krav til at det utpekes en informasjonssikkerhetsansvarlig
2010 77 40 11 56 0 67 0 0 57
2012 65 36 15 53 0 65 0 0 26
2014 68 42 20 56 69 67 51 42 26

Feilsendt e-post er den viktigste enkeltårsaken til at informasjon kommer på avveie.

Årstall Minnepinner på avveier Smarttelefoner på avveier PC-er på avveier Dokumenter/filer på avveier E-poster sendt til feil adressat Ingen slike hendelser
2012 26 12 12 16 32 51
2014 11 20 15 4 29 50

Ansatte avdekker 70 prosent av sikkerhetshendelsene i egen virksomhet.

Oppdagelseskilde Andel i prosent
Rapportering/varsling fra egne ansatte 70
Media (radio, TV, aviser), sosiale medier 15
Egen oppfølging av alarmer, logging og IDS-systemer 48
Eksterne (eks. Internet Service Provider, Politi) 21
Annet/vet ikke 19

Databrukere er den viktigste årsaken til spredning av virus.

Spredningsgrunn Andel i prosent
Aktivert av brukerens handling 44.8
Automatisk kode (infisert fra USB-minnebrikke) 26
Automatisk kode (infisert fra nettverk) 17.2
Infisert fil 4.4
Gammel kjent sårbarhet hvor det finnes oppdatering 3.2
Nyere sårbarhet hvor det finnes oppdatering 2.4
Passord er knekket 1

Operasjonssenteret for håndtering av alvorlige dataangrep registrerte 5300 hendelser i 2014.

År Antall hendelser
2007 500
2008 1050
2009 1200
2010 1500
2011 1550
2012 2000
2013 2300
2014 5300